Ek Yarış Talimatı-2015

AÇIK RODOSTO KUPASI

23-26 TEMMUZ 2015 TEKİRDAĞ

EK YARIŞ TALİMATI

1-Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler (Ek-Talimatlar), ait olduğu gün saat 09:00’ dan önce Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

2-Programda veya yarış formatında yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir gün önce saat 20:00’ ye kadar Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

3-Yarış Ofisine yakın konumdaki, RC bayrağı toka edilmiş direk, karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulunun resmi işaret direği sayılacaktır.

4-Gün içinde hedeflenen yarış sayısı en fazla 3 olacaktır.

5-Yarış programının gün bazında veya toplamda planlanan yarış adedi arkasında kalması halinde bir gün önce saat 20:00’ ye kadar ilan etmek kaydıyla günde bir fazla yarış yapılabilir.

6-Finiş hattında bulunan Kurul botunda uluslararası “L” bayrağı toka edildiğinde, “verilecek yeni bir start için start hattına gidiniz’’ anlamına gelecektir.

7-Eğer bir teknenin, start işaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS kural 30.1 e uyması gerekiyorsa X kod bayrağı derhal bir seda işareti ile toka edilecek ve 4 dakika tokada kalacaktır

8-Bir tekne herhangi bir yarışı terk ettiği zaman, karaya döndüğünde “Terk Deklarasyon Formu” nu imzalayacaktır.

9-Start işlemleri sırasında, eğer hazırlık işareti olarak U bayrağı toka edilmişse, bir teknenin gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası, kendi start işaretinden önceki son dakika içinde, start hattının uçları ile ilk şamandıra arasında oluşan üçgen içinde olmayacaktır. Eğer bir tekne bu kuralı ihlal eder ve belirlenirse, startın tekrarlanması veya yarışın tekrarlanması veya starttan önce tehir edilmesi veya abandone edilmesi haricinde duruşmasız olarak diskalifiye edilecektir. Bu durum, RRS 26 ve 63.1’ i değiştirir. “U” bayrağı hazırlık işareti olarak kullanıldığında, RRS 29.1 kuralı uygulanmaz. “U” bayrağı cezası için puanlama kısaltması UFD’ dir. Bu durum, RRS A 11’ i değiştirir.

10-Kendi start işaretinden itibaren dört dakika içinde start yapamayan tekneler DNS sayılacaklardır. (Bu madde RRS Kural A4 ve A5’ i değiştirir).

11-RRS Kural 29.1 veya RRS Kural 30.3’ ü ihlal eden tekneler için Yarış Kurulu’ nun Finiş ve Start botlarında teknelerin yelken numaraları bir panoda sergilenerek gösterilecektir. Bu uygulamada yapılan hatalar bir Düzeltme Talebi nedeni olamaz.

12-Günün ilk yarışı/yarışları tamamlandıktan sonra verilecek startlarda, iki yarış arasında veya uzun gecikme aralığı olduğunda sporcuların uyarı işaretine dikkatini çekmek amacıyla bir seda işareti ile Turuncu Bayrak toka edilecek; uyarı işaretinden önce en az 5 dakika tokada kalacaktır. Start işlemleri tamamlandıktan en az 5 dakika sonra Turuncu Bayrak seda işaretsiz arya edilecektir.

13-Finiş zamanı, teknenin ekipmanının veya ekibinin normal seyir pozisyonunda Finiş hattını ilk kestiği andır. Ancak tekne finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar RRS Bölüm 2 ve 3 Kurallarına uymakla yükümlüdür.

14-Finiş Kurulunca her sınıfın ilk finiş yapan teknesi için bir seda işareti verilecektir. Bu işaret yarışın geçerli olduğunu ve finiş zaman limitinin başladığını ifade eder. Bu işaretin verilememiş olması bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.

15-Şartlar gerektirdiğinde, Finiş hattındaki Kurul botu (ları) pozisyonunu motor yardımı ile muhafaza edebilir. Bu durum bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.

16-Finiş Hattındaki Kurul Botu pozisyonunu aldığında mavi bayrak toka edecektir.

17-Eğer Yarış Kurulu RRS Kural 32.1 uyarınca iki seda işareti ile S bayrağını beraber toka etmek suretiyle rotayı kısaltırsa, finiş hattı aşağıdaki şekillerde kurulmuş olacaktır:

a)-Bir dönüş şamandırasında, şamandıra ile S bayrağı toka edilmiş gönder arasında;

b)Teknelerin, her bacağın sonunda, kısa rota oluşturulması nedeniyle geçmek zorunda kalacakları hattın kendisi

c)Bir kapıda, kapı şamandıraları arasında Rota kısaltması lider teknenin finiş hattını kesmesinden önce ilan edilecektir. Kısaltılmış rota finişinin görsel işaretleri arasında mavi bayrak kullanılmaz.

18-Beraber start eden tekneler topluca değerlendirilerek ilk finiş yapan tekneden sonraki yirmi (20) dakika içinde finiş yapamayan bütün tekneler DNF puanı alacaklardır. (Bu husus RRS Kural 35, A4 ve A5’ i değiştirir) Birkaç sınıf teknenin beraber startı halinde ise zaman sınırı her sınıf için ayrı ayrı uygulanır.

19-Yerel saate göre gün batımından sonra, yarışlara devam edilmeyecektir. Ancak herhangi bir sınıftaki bir tekne gün batımından önce finiş yaparsa, yirmi dakikalık sürenin bitmesi beklenecektir.

20-Hedeflenen Yarış Zamanları(Dakika)

SINIF HEDEF YARIŞ ZAMANI 1 NOLU ŞAMANDIRA SINIRI YARIŞ ZAMAN SINIRI
OPTIMIST 50 30 90
OPTIMIST JUNIOR 50 30 90
LASER 4.7 60 30 90
LASER RADIAL 60 30 90

21-Hiçbir teknenin ‘’1’’ numaralı şamandıra zaman limiti içerisinde ‘’1’’ numaralı şamandırayı geçememesi / dönememesi halinde yarış abandone edilecektir. Yarış hedef zamanlarına uyulamaması düzeltme nedeni olmayacaktır.(Kural 62.1 (a) değişikliği)

22-Protesto vermek niyetinde olan bir tekne RRS Kural 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine ilave olarak, protesto niyeti ile kimi protesto ettiği bilgisini Finiş hattındaki görevlilere mümkün olabilecek en kısa zamanda bildirecektir.(Kural 61.1 değişikliği)

23-Protesto Zaman Sınırı, ilgili sınıfta günün en son yarışında, en son finiş yapan tekneden itibaren 60 dakikadır.

24-Duruşma Planı, protesto zaman sınırı sonundan itibaren on beş dakika içinde Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

25-RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki değişiklikler ile uygulanacaktır:

26-”Duruşma tarafları, yarışların veya uygulandığında seçme serisi yarışlarının son günü;

a) Konu bir gün önceki duruşma ile ilgili ise, protesto zaman sınırı içinde,

b) Konu son gün ile ilgili ise kararın tebliğinden itibaren 30 dakika içinde yeniden duruşma açılması talebinde bulunabileceklerdir”.

27-Rodosto Kupası 3 yarış tamamlandığında geçerli olacaktır. Zaruri nedenlerden yarış adedinin üçün altında kalması halinde geçerlilik kararı TYF Sorumlusu / İl Spor Temsilcisi’ ne ait olacaktır.

a)Dört yarış neticesi alındığında atma yoktur.

b)Beş ile dokuz yarış neticesi alındığında bir kötü yarış,

c)On ve daha fazla yarış neticesi alındığında iki kötü yarış puanı atılır.

28-Bir sporcuya puan cezası verildiğinde bu sporcunun finiş sırası DSQ’dan daha kötü olmayacaktır.

29-Suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesi zorunludur.